O kampanji

Od 2002. godine EVROPSKASEDMICAMOBILNOSTI traži način da utiče na pitanja mobilnosti i urbanog transporta, kao i da poboljša javno zdravlje ljudi i kvalitet života. Kampanja učesnicima daje mogućnost da istraže ulogu gradskih ulica i da eksperimentišu sa praktičnim riješenjima pri suočavanju sa urbanim izazovima kao što je zagađenje vazduha.

Pridružite nam se.

EVROPSKESEDMICEMOBILNOSTI pruža odličnu priliku za predstavljanje lokalnom stanovništvu održivih alternativa mobilnosti; te da pojasni sa kakvim se izazovima suočavaju gradovi/opštine kako bi podstakli promjene u ponašanju i napredovali ka realizaciji održive strategije transporta za Evropu.

Lokalne vlasti se podstiču da koriste EVROPSKUSEDMICUMOBILNOSTI kako bi testirali nove mjere u oblasti transporta i na taj način dobili povratne informacije od javnosti. To je takođe i odlična prilika da lokalni učesnici zajedno diskutuju o aspektima mobilnosti i kvalitetu vazduha, o pronalaženju inovativnih riješenja kako bi smanjili korišćenje automobila i time smanjili emisije štetnih gasova, te o testiranju novih tehnologija ili planiranju mjera.

Pogledaj šta rade drugi gradovi/opštine

Kako biste vidjeli kako su gradovi/opštine učesnici iskoristili kampanju kako bi poboljšali svoju politiku održivog transporta, klikni na:

Tema za 2017. godinu

Svaka EVROPSKASEDMICAMOBILNOSTI se fokusira na određenu temu vezanu za održivu mobilnost, na takozvanu glavnu temu. Lokalne vlasti su dužne da organizuju niz aktivnosti za svoje građane na osnovu te teme. Podstiču se da pokrenu i promovišu trajne mjere koje podržavaju temu.

Ovogodišnja tema EVROPSKESEDMICEMOBILNOSTI se fokusira na koncept sa kojim smo se prvi put susreli kao djeca – dijeljenjem.

Koristeći zajednički prevoz možemo smanjiti svoje troškove i sniziti emisiju ugljen dioksida. Najbolje od svega, možemo upoznati nove ljude i tako učiniti naš put mnogo društvenijim!

Pametne tehnologije poput aplikacija za telefone ili online platformi uveliko pomažu da mobilnost postane efikasnija, štedeći nam novac i pomažući životnoj sredini. Nove aplikacije su postale lakše za upravljanje nego ikad radi poboljšanja naše zajedničke mobilnosti.

Studije pokazuju da korištenje zajedničkog prevoza može imati pozitivan uticaj na naš grad: npr. svaki automobil koji podijelimo, uklanja prosječno 15 privatnih automobila sa puteva.

Dijeljenje nam omogućuje i da lakše kombinujemo tipove prevoza. Vožnja automobila, vožnja biciklom, javni prevoz – sve je bolje kada dijelimo.

EVROPSKESEDMICEMOBILNOSTI 2017 će biti obilježena pod sloganom „Čista, zajednička i inteligentna mobilnost“, koristeći poziv na akciju „Djeljenjem, dobijate više“.

Predstavnici ste grada ili opštine?

Evropska sedmica mobilnosti je savršena prilika za testiranje novih oblika čiste (ekološke) mobilnosti, pravljenje akcija za postojeće izazove u transportu, te razvoj održivije mobilnosti u Evropi.

Registracijа aktivnosti za 2017. godinu je sada moguće!

Predstavnici ste udruženja, firmi ili obrazovnih institucija?

Udruženja, firme, obrazovne institucije i drugi učesnici, uključujući i gradove/opštine, koji žele da učestvuju u kampanji EVROPSKA SEDMICA MOBILNOSTI dobrodošli su da registruju svoje AKCIJE MOBILNOSTI online. AKCIJA MOBILNOSTI može biti registrovana bilo kada u toku godine.