Sve o akcijama mobilnosti

Ako radite nešto u cilju promocije ideje održive urbane mobilnosti, mi želimo da čujemo o tome! Registrovanjem vaše AKCIJE MOBILNOSTI na našoj internet stranici možete postati dio kampanje EVROPSKESEDMICEMOBILNOSTI.

Registrujte akciju

Nakon registracije vaše akcije za promociju održive urbane mobilnosti će biti objavljene na našoj listi AKCIJA MOBILNOSTI. Nebitno da li odlučite da promovišete odlazak na posao biciklom zajedno sa komšijom, ili ste poslodavac koji poduzima konkretne aktivnosti da bi podstakao svoje zaposlene da koriste javni transport ili korištenje bicikla, mi smo spremni da vam pomognemo u promovisanju vaših ideja. Sve dok se vaša akcija odnosi na promjenu ponašanja i navika u pravcu kulture održive urbane mobilnosti (sa posebnim fokusom na multimodalnost) i dok je više promotivne nego tehničke prirode (tehničke inovacije neće biti promovisane), vi ispunjavate uslove. Za kompletnu listu kriterija za učešće, posjetite stranicu kriteriji učešća.

Kako to funkcioniše?

Sve što treba da uradite jeste da kreirate vaš profil i ispunite on-line formular. Recite nam o vašoj promotivnoj akciji koju ćete organizovati u vašem naselju, gradu, školi, organizaciji ili firmi.

Šta mi imamo od toga?

Mi želimo da vam pomognemo da podijelite vašu uspješnu priču sa širom publikom. Pridružujući se kampanji EVROPSKA SEDMICA MOBILNOSTI, vaša akcija ne samo da će postati dio mnogo veće kampanje, nego će postati dostupna svim posjetiocima naše internet stranice. Kako bi unaprijedili vidljivost biće vam dopušteno da koristite znak kampanje, kao i promotivni materijal.

Kriteriji učešća

Registracija akcija za promociju urbane održive mobilnosti je otvorena za svakoga – grupe ljudi, nevladine organizacije, socijalne partnere, obrazovne i istraživačke institucije, lokalne i državne vlasti, javne institucije, kao i privatna i javna preduzeća su dobrodošla da nam se priključe. AKCIJU MOBILNOSTI možete realizovati na određeni dan, a može trajati i nekoliko sedmica/mjeseci. Može se realizovati tokom EVROPSKESEDMICEMOBILNOSTI (16-22. septembar) ili bilo kada tokom godine.

Svaka AKCIJA MOBILNOSTI mora da ispunjava sljedeće uslove:

  • Registracijska forma mora biti popunjena na Engleskom jeziku;
  • Akcija mora promovisati promjenu navika i ponašanja u pravcu kulture održive urbane mobilnosti;
  • Realizator aktivnosti ne smije da učestvuje u proizvodnji ili promociji proizvoda, aktivnosti ili događaja koji potencijalno mogu da ugroze život stanovnika;
  • Akcija ne smije podsticati nezakonito ponašanje ili građansku neposlušnost;
  • Organizator mora biti punoljetan.

Biće ti dopušteno da koristiš znak kampanje EVROPSKASEDMICAMOBILNOSTI u svom promotivnom materijalu. Detaljna uputstva se nalaze u priručniku.

  • Pravo učešća u kampanji EVROPSKESEDMICEMOBILNOSTI ima aktivnost kao takva, a ne institucija ili preduzeće koje realizuje aktivnost. U praksi to znači da promotivni materijal kampanje može biti korišten samo na internet stranicama koje promovišu akciju, a ne na ostalim internet stranicama organizacije. Povezanost sa kampanjom ni na koji način ne može da se koristi za promociju komericijalnih proizvoda i usluga.
  • Odluka Evropskog Sekretarijata je konačna. Evropski Sekretarijat zadržava pravo da odbije prijavu koja nije u skladu sa uslovima učešća.
  • Podnošenjem prijave, podnosilac prihvata da nema pravo da ospori odluku Evropskog Sekretarijata;
  • Podnošenjem prijave, podnosilac potvrđuje da je pročitao/la i razumjela pravila kampanje.

Registrujte akciju

OVDJE

Registrovane akcije