Materijali za dizajn

Sav grafički materijal potreban za promociju EVROPSKESEDMICEMOBILNOSTI, koji uključuje logotipe, grafike, obrasce i smjernice kako koristiti materijal, je dostupan za preuzimanje u ovoj sekciji.

Komunikacijski alati

Kompletni komunikacijski alati su dostupni za preuzimanje ispod. Imajte na umu da su cijeli alati prilično obimni i da preuzimanje može potrajati. Takođe se možete prvo konsultovati na Vizuelnim smjernicama, a zatim preuzeti pojedinačne pakete materijala koji su vam potrebni.

Vizuelne smjernice

Prvo preuzmite Vizuelne smjernice sa uputstvima kako koristiti materijale u komunikacijskim alatima.