U potrazi ste za više informacija

o održivoj mobilnosti u Evropi?

Provjeriti linkove ispod, koji sadrže najnovije informacije EU sredstava i politike funkcionisanja, projekata i studija slučaja.

Evropska komisija – Mobilnost i transport

Internet stranica je razvijena i koordinisana od strane Generalne direkcije Evropske komisije za mobilnost i transport. Nudi informacije o smjernicama u oblasti transporta.

Jezik: Engleski

Evropa: Aktivnosti Evropske Unije – Transport

Podsekcija portala EVROPA se odnosi na EU politiku u oblasti transporta.

Jezik: svi službeni jezici EU

Evropski Investicioni fond

EIF je specijalizirana institucija unutar EU za pružanje preduzetničkog kapitala uz garanciju za mala i srednja preduzeća (MSP). EIF je europska institucija čiji je glavni cilj podrška stvaranja, rasta i razvoja malih i srednjih preduzeća.

Jezik: Engleski

ELTIS Plus – Planovi održive urbane mobilnosti

ELTIS je portal za vijesti i događaje iz oblasti urbanog transporta, transportnih mjera, politika i praksa implementiranih u gradovima i regijama u cijeloj Evropi. Za cilj ima da podrži praktičan transfer znanja i razmjenu iskustava u oblasti urbanog i regionalnog transporta u Evropi. Na internet stranici se takođe nalazi i baza podataka dobre prakse sa više od 1.600 studija slučaja. Internet stranica takođe pruža uvid u smjernice, primjere i prednosti Planova održive urbane mobilnosti (SUMP) i načina definisanja međusobno povezanih mjera dizajniranih da se zadovolje potrebe mobilnosti ljudi i preduzeća danas i sutra.

Jezik: Engleski

Evropska komisija – Životna sredina

Internet stranica je razvijena i koordinisana od strane Generalne direkcije Evropske komisije za životnu sredinu. Nudi informacije o zaštiti, očuvanju i unapređenju životne sredine za sadašnje i buduće generacije.

Jezik: Engleski

 

Evropska Investiciona banka

EIB nudi značajne količine sredstava na tržištima kapitala po povoljnim uslovima za projekte unapređenja ciljeva politike EU. EIB kontinuirano prilagođava svoje aktivnosti politikama EU.

Jezici: engleski, francuski, njemački

 

EIB

CIVITAS Inicijativa – Čišći i bolji transport u gradovima

Sa CIVITAS inicijativom, EK ima za cilj da načini odlučujući iskorak u vidu podrške i evaluacije implementacije ambicioznih strategija održivog gradskog transporta koji bi doprinjeli dobrobiti evropskih građana

Jezik: Engleski

CORDIS – Zajednica za istraživanje i razvoj informacionih servisa

CORDIS je primarni javni portal Evropske komisije za širenje informacija o svim sredstvima EU vezanih za istraživačke projekte i njihove rezultate.

 

Jezici: engleski, francuski, njemački,

italijanski, poljski, španski