Bezbjednost na urbanim saobraćajnicama

Retimno (Grčka)

Retimno (Grčka) – dobitnik nagrade  za bezbjednost na urbanim saobraćajnicama 2021

Žiri je bio impresioniran inkluzivnim pristupom Retimna bezbjednosti na putevima, koji ima za cilj tri glavna stuba: unapređenje sistema javnog prevoza, povećanje i podsticanje promjene ponašanja kroz različite aktivnosti i uspostavljanje integrisane saradnje sa lokalnim zainteresovanim stranama. Ovaj sveobuhvatan pristup pomaže Retimnu da uravnoteži svoju ulogu turističke destinacije sa potrebama lokalnog stanovništva. Grčki grad je takođe nastojao da ponovi svoj uspjeh dijeleći svoja iskustva i naučene lekcije sa drugim opštinama kako bi poboljšao umnožavanje i prenosivost mjera sigurnosti na putevima.

Bilbao (Španija)

Bilbao (Španija) – dobitnik nagrade  za bezbjednost na urbanim saobraćajnicama 2020

Bilbao je nastojao da poboljša sigurnost na putu u gradu smanjenjem ograničenja brzine na 30 km/h. Ograničenja brzine su prvi put smanjena u junu 2018 na 87% svih puteva u gradu. U septembru 2020 Bilbao je proširio ograničenje brzine od 30 km/h na prostor cijelog grada. Žiri je takođe bio impresioniran komunikacijskim aktivnostima Bilbaa i aktivnostima podizanja svijesti o promociji sigurnosti na putevima, te njegovim koracima za uključivanje stanovnika u rasprave i donošenje odluka.

Pontevedra (Španija)

Pontevedra (Španija) – dobitnik nagrade  za bezbjednost na urbanim saobraćajnicama 2019

Pontevedra je konstantno smanjivala smrtne slučajeve na putevima od 1999. godine, impresivno postigavši nula smrtnih slučajeva na putevim koje je zabilježila lokalna policija između 2011. i 2018. Grad je koristio jasnu i pažljivu strategiju praćenja kako bi identifikovao koje su politike efikasne, a koje treba ažurirati, što je rezultiralo povećanom aktivnom mobilnošću, kao što su hodanje i vožnja biciklom. U Pontevedri 80% djece uzrasta od 6-12 godina samostalno hoda do škole. Žiri je bio impresioniran Pontevedrinim korištenjem širokog spektra mjera, uključujući smanjenje ograničenja brzine na 10-30 km/h i stvaranje više javnih prostora koji su atraktivni za pješake.