Nagrada EVROPSKE SEDMICE MOBILNOSTI nagrađuje lokalne vlasti koje su se istakle u podizanju svijesti o održivoj urbanoj mobilnosti tokom glavne sedmice događaja, od 16. do 22. septembra. Nagrada je direktno povezana sa aktivnim učešćem lokalnih vlasti u kampanji, što uključuje (1) organizovanje aktivnosti fokusiranih na održivu mobilnost od 16. do 22. septembra, (2) sprovođenje jedne ili više trajnih transportnih mera i (3) obilježavanje „Svjetskog dana bez automobila“. . Da bi se prijavile za ovu nagradu, lokalne vlasti moraju ispuniti tri gore navedena kriterijuma. Molimo pogledajte POZIV ZA PRIJAVU da biste pronašli sve relevantne informacije vezane za dodjelu i proces prijave.