Pokretači inovacija i znanja u Evropi jesu univerziteti. Kao centri učenja, razmjene informacija i ideja, oni mogu doprinijeti boljem svijetu i održivijoj budućnosti. Projekat U-MOB LIFE  koristi snagu evropskih univerziteta kako bi se podržao razvoj održive mobilnosti u Evropi.

U evropskim gradovima univerziteti često predstavljaju tačke do kojih je potreban prevoz. Zbog poboljšanja šeme mobilnosti univerziteta, cijeli transportni sistem nekog grada može imati korist. S tim ciljem, partneri na projektu U-MOB LIFE (uključujući univerzitete u Roterdamu, Krakovu, Bergamu i Barceloni) prikupiće najbolje prakse sa univerziteta širom Evrope. Pored toga što će se univerzitetski kampusi učiniti više održivim, postoji veliki potencijal da se utiče na putne navike i tendencije studenata, koji opet mogu imati veliki uticaj na praktikovanje mobilnosti budućih generacija. Za više informacija posjetite internetsku stranicu  ACTION in the Spotlight.