Obavezno nošenje biciklističkih kaciga u BiH je prošlost

Centar za životnu sredinu je nakon šest godina vođenja kampanje za ukidanje obaveznog nošenja kacige u Bosni i Hercegovini, pozdravio usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti u saobraćaju na putevima Bosne i Hercegovine. Sa iznimnom radošću i ponosom obavještavamo sve građane i građanke da sada sami mogu da biraju, da li žele ili ne da nose zaštitnu kacigu.

IMG_5018

Tihomir Dakić, Koordinator programa Transport u Centru za životnu sredinu: „Ovo je veliki korak ka većoj i lakšoj promociji korištenja bicikla kao prevoznog sredstva, te vraćanja fokusa sa umanjivanja posljedica saobraćajnih nezgoda, na umanjivanje uzroka saobraćajnih nezgoda. Sve ovo vrijeme korištenje zaštitne kacige u saobraćaju je bilo pogrešno prikazano, te je biciklizam predstavljan kao opasna aktivnost. Međutim, istraživanja su pokazala da je jednako opasno kretati se pješice u gradu po trotoaru. Takođe dobrobit dnevnog korištenja bicikla naspram opasnosti u saobraćaju je u odnosu 20:1. Sada je na lokalnim zajednicama da više obrate pažnju na regulisanje saobraćaja, demotivisanje upotrebe motornih vozila, promociju zdravih načina kretanja i smanjenje aerozagađenja. Pozivamo sve one koji su zbog kaciga prestali da koriste bicikl, da se vrate na njega i da poštujući saobraćajna pravila i uživaju u svim dobrobitima koje vožnja bicikla pruža“.

IMG_5029

Milenko Džever, Stručni saradnik za puteve i licence u Agenciji za bezbjednost saobraćaja RS: „Mi iz Agencije pozdravljamo izmjenu Zakona, te napominjeno da se članom 102. nije zabranilo nošenje kacige, već dalo na slobodu da je ljudi izaberu da li će da ju koriste. Svakako da preporučujemo da ih djeca nose više dok ne savladaju dovoljno dobro da voze bicikl. Do sada je stari član Zakona destimulisao korištenje bicikla, a potrebno je upravo suprotno, da se destimulišu korisnici motornih vozila, pogotovo kada su u pitanju gradske zone. U našoj zemlji oko 80% putovanja se obavlja ličnim motornim vozilom, te automobil predstavlja još uvijek statusni simbol. To se hitno mora mijenjati. Ulaganjem u biciklističku i pješačku infrastrukturu od strane lokalnih zajednica bitno će se uticati na smirivanje saobraćaja, povećanje nivoa bezbjendosti, te će bitnije uticati na zdravlje ljudi i ekonomski razvoj lokalne zajednice“.

IMG_5021

 

O promjenama Zakona u Bosni i Hercegovini, rekli su:

Ceri Woolsgrove, Stručnjak za sigurnost u saobraćaju, Evropska federacija biciklista, Brisel:

„Evropska federacija biciklista (ECF) vjeruje da biciklisti trebaju moći birati da li da nose ili ne nose kacige i svjetloodbojne prsluke. Ne slažemo sa obaveznom upotrebom kaciga i svjetloodbojnih prsluka, te pozdravljamo odličan rad Centra za životnu sredinu, člana ECF, na isticanju ovog važnog pitanja zastupajući interese biciklista pred vlastima u BiH. Biciklizam ne spada u visoko opasne aktivnost i donosi ogromnu zdrastvenu korst za pojedince, a na životnu sredinu i društvo u cjelini utiče pozitivno. Braniti vožnju biciklom bez upotrebe zaštitne opreme je prepreka za razvoj biciklizma i korištenje svih njegovih benefita. Pozdravljamo rad Ministarstva komunikacija i transporta BiH što su dozvolili građanima i građankama slobodu da biraju vrstu opreme u kojoj žele da voze bicikl. Takođe očekujemo da institucije Bosne i Hercegovine daju svoj doprinos u omogućavanju razvoja bezbjednog saobraćaja, posebno za bicikliste“.

 

Sue Knaup, Izvršna direktorica asocijacije „One Street“, Prescot, Arizona, USA:

„Bosna i Hercegovina je postavila važan presedan sa ukidanjem obaveznog nošenja zaštitne kacige za bicikliste. Bilo koji zakon koji propisuje nošenje kacige i drugu opremu, destimuliše korištenje bicikla kao efikasanog i pristupačnog prevoznog sredstva. Mi iz asocijacije „One Street“ pozdravljamo ovu važnu izmjenu Zakona, te želimo pohvaliti Bosnu i Hercegovinu i njene zakonodavnce koji su spremni da izmjene zakone koji su bili usmjereni protiv razvoja biciklizma“.